Accommodaties

In 2024 zijn de sportaccommodaties en –voorzieningen in Alkmaar en de regio die tip-top in orde en afgestemd op de vraag.

Van belang is dat de bestaande accommodaties in Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer geschikt zijn of worden gemaakt voor de talentontwikkeling en recreatiesport en dat de ontwikkeling van eventuele nieuwe accommodaties wordt afgestemd op de vraag.

Alkmaar Sport is er voor u!

AlkmaarSport is door de gemeente Alkmaar verantwoordelijk gesteld voor het beheer en de exploitatie van de Alkmaarse zwembaden, het klimpark, de ijsbaan en diverse sporthallen, -zalen en –velden.

Onderwijsinstellingen, (sport)verenigingen, gemeente en andere organisaties kunnen gebruik maken van de services die AlkmaarSport hen te bieden heeft op het gebied van zaalhuur, verenigingsondersteuning, het organiseren van sportevenementen, stageplaatsen, het begeleiden van sporttrajecten of verzorgen van beleidsadvies.

www.alkmaarsport.nl