Maatschappelijke rol

Ambitie Alkmaar Sportstad

Sport is heel geschikt om mensen mee te laten doen in de samenleving en wordt ingezet om zelfredzaamheid, (arbeids)participatie en de gezondheid van mensen te bevorderen.

Onze ambitie is om nieuwe verbindingen te leggen tussen zorg- en welzijnsaanbieders, organisaties in arbeid, sportverenigingen en –ondernemingen en overheid om gezamenlijk sport in te zetten voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Maatschappelijk projecten

In de gemeente Alkmaar zijn vijf pilotprojecten uitgevoerd om ervaringen op te doen en om na te gaan wat er nodig is om de rol van sportverenigingen te verbreden. De sportverenigingen werken samen met zorgorganisaties om een bredere maatschappelijke functie voor sportverenigingen te verkennen. De pilotprojecten die momenteel plaatsvinden zijn:


Lifestyle
Lijn5 begeleidt jongeren met een laag IQ en een autistische stoornis. Deze jongeren kunnen niet zomaar zelfstandig sporten en kunnen vaak ondersteuning gebruiken bij hun leefstijl. In samenwerking met sportschool Dynamic Fit leren deze jongeren sporten en wat gezonde voeding is, met als doel dat ze dit na een jaar zelfstandig kunnen voortzetten.


Scoren voor jongeren
Stichting MEE en diverse sportverenigingen begeleiden jongeren met een uitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt om arbeidsvaardigheden op te doen. Na afloop van het traject is minstens de helft van de jongeren klaargestoomd voor een re-integratietraject.


Dagbesteding bij de sportverenigingen
Stichting Philadelphia Zorg, De Waerden en Esdege Reigersdaal (organisaties voor dienstverlening aan mensen met een beperking) willen hun cliënten dagbestedingsactiviteiten bieden bij/met sportverenigingen en/of hun cliënten helpen integreren in de reguliere sportteams.


Buitenschoolse opvang
VV Kolping Boys en diverse kinderopvangorganisaties organiseren samen sportactiviteiten bij de vereniging in het kader van de buitenschoolse opvang. Op deze manier wordt het gebruik van de velden van de voetbalvereniging versterkt op tijden dat deze nu ongebruikt zijn.


Positief opvoeden en opgroeien bij de sportvereniging
De Opvoedpoli wil trainers en coaches een aantal simpele opvoedkundige tips and tricks leren, zodat zij bijvoorbeeld weten hoe ze om kunnen gaan met kinderen met een gedragsstoornis en wat van een kind van 8 wel en niet verwacht kan worden als hij een wedstrijd verliest. Zo haken noch de trainers, noch de kinderen af.